Moderne brukergrensesnitt i en legacy kodebase

Presentation 📣

Norwegian 🇳🇴

Wednesday, 10:20 – 11:20 AM

Length: 60 minutes

Room: Room 7

Abstract

NAV sin pensjonsløsning, Pesys, har i mange år vært blant Norges største og mest komplekse kodebaser. Opprinnelig skrevet med teknologi, som i dag, ville fått utviklere til å gråte. Vi skal i dette foredraget fortelle hvordan vi har modernisert det grafiske brukergrensesnittet. Vi skal rett og slett fortelle deg en ærlig historie om hvordan vår erfaring med dette var. Vi kommer til å snakke om den moderne retningen som premissgiver, hvor vi måtte ta tak i både menneskelige og tekniske utfordringer. På veien skal vi også prate om hvordan vi organiserte teamene og folkene, og fortelle hvordan vi tok tak i arkitekturen og det sosiotekniske aspektet av det. Du skal på den måten lære hvorfor vi mener dette økte selvsikkerheten og eierskapet til alle involverte. Videre deler vi hvordan vi har løst de tekniske utfordringene omkring implementasjon; integrasjon og sikkerhet ved å blant annet bruke api gateways og micro-frontends. Etter å ha hørt foredraget vil du være i stand til å bedre ta tak i modernisering av legacy-kodebase i din organisasjon.

Day & time

Wednesday, 10:20 – 11:20 AM

Intended audience

Utviklere, arkitekter, produkteiere, designere, ledere og andre som har en interesse for modernisering og transformering av eksisterende kodebaser

  • Per Christian Moen

    Har over 20 års erfaring med utvikling i både prosjekt og forvaltning. Lidenskapelig opptatt av alt som har med programvareutvikling å gjøre. Brenner for tilegne og dele kunnskap, forbedre prosesser og kodebaser, hjelpe team, med mer. Stikker nesa borti i alt, gjerne det andre ikke ønsker å ta tak i. Har siden 2020 jobbet med å modernisere, Pesys, som er pensjonsløsningen til NAV. Her har han hatt en ledende rolle i transformasjonen fra hovedleveranser til kontinuerlige leveranser, han har vært initiativtaker for micro frontends og er deltakende i flere andre moderniseringstiltak.

  • Tordbjørn Wang Eriksen

    Tordbjørn har 10 års erfaring som utvikler og er lidenskapelig opptatt av teknologi, programvareutvikling og kompetansedeling. Han har jobbet både som in-house utvikler og konsulent innen et bredt spekter av domener i både privat og offentlig sektor. Tordbjørn søkte seg til NAV IT og har jobbet med Pesys siden 2022. Hans største motivasjon er å kunne være med og bidra til moderniseringen av Pesys og samfunnsoppdraget som er gitt. Utenfor jobb er han med i Fredrikstad Tech Community og jobber for at utviklere skal ha et felles møtepunkt for å dele kompetanse uavhengig av tilhørighet.