Fra utvikler til leder: En erfaringshistorie om ansvarlighet og integritet

Lightning talk 🚀

Norwegian 🇳🇴

Thursday, 10:20 – 10:40 AM

Length: 20 minutes

Room: Room 2

Abstract

Som utviklere og teknologer opplever vi stadig mange forskjellig situasjoner på både jobb, hos kunder, og i livene våre. Vi opplever oppturer og nedturer både alene og sammen med andre mennesker. Noen ganger kan vi le og smile av det, andre ganger lar vi tiden gå i stillhet. Noen situasjoner er derimot spesielle; de setter oss i en posisjon der vi må velge en retning, en reaksjon eller et svar. Dette er en historie om mentoring, en historie om ledelse, og en historie om det å bry seg om folk. I lyntalen skal jeg dele litt om min erfaring som leder for utviklere, og hvorfor stillhet ikke alltid er det rette svaret. Talken handler om det å vokse som utvikler eller ta på seg lederansvar, og som en effekt av å vokse er det avgjørende å klare å håndtere den økte mengden med ansvar. Det vil være situasjoner når du vil føle deg alene, situasjoner der teamet er splittet, situasjoner der du bevitner alt fra urettferdighet, mobbing og dårlig holdninger Ønsker du å vokse i din rolle må du kunne håndtere og prate om slike situasjoner. Når avstanden til dialog er mye lenger enn vanlig, er dialog fremdeles det beste verktøyet du har. Når dialog ikke virker, er fremdeles dialog det beste du har. Når heller ikke dette virker, må ansvarlighet og integritet bli til ord, for at endringer skal bli til handlinger.

Day & time

Thursday, 10:20 – 10:40 AM

Intended audience

Alle utviklere

  • Dervis Mansuroglu

    Dervis is an experienced Java-developer, currently working for the Norwegian Labour and Welfare Administration. He is passionate about programming languages, functional programming and algorithms. Dervis is a Java Champion and the leader of the Norwegian JUG JavaBin (Dukes Choice Award winner in 2019). Dervis has spoken at several international conferences as well as being a regular speaker at local meetups in Norway.

    Twitter logo

    dervismn