Er microtjenester den nye "silver bullet"?

Presentation 📣

Norwegian 🇳🇴

Thursday, 3:40 – 4:40 PM

Length: 60 minutes

Room: Room 4

Abstract

Regelmessig hører jeg utviklere uttrykke ønske om å lage nye microtjenester. Enten ved å implementere nye features som noe selvstendig, eller skille ut eksisterende funksjonalitet som noe eget. Men er dette alltid det rette valget, hvilke andre alternativer har en, og hva er prosessen for å komme frem til et valg? Jeg har nå begynt å spørre meg selv og andre; har microtjenester nå blitt den nye "silver bullet"? Jeg ønsker at publikum skal stoppe opp litt, reflektere litt over hvordan arkitekturen ser ut hos dem, og i hvilken grad valgene deres tar de nærmere målet sitt eller bare et steg til siden (same-but-different). Påstand: Jeg opplever samtidig at vi snakker stadig mindre om arkitektur, samtidig som arkitektur bare blir viktigere i en microtjenesteverden.

Day & time

Thursday, 3:40 – 4:40 PM

Intended audience

Presentasjonen er rettet mot alle som jobber med kode og/eller arkitektur, og som er opptatt av endringsdyktig software.

  • Terje Heen

    Utvikler hos NAV med 20+ års erfaring. Jeg har i mer enn 10 år fokusert på design av applikasjonsarkitektur, med særlig fokus på package-by-feature fremfor package-by-layers. Dette er noe jeg fremdeles opplever som uvant/ukjent hos mange. De senere år har jeg også begynt å kombinere det mer aktivt med Domain-driven-design og Hexaortogonal arkitektur eller Ports and adapters. Jeg opplever at det gir en god separation-of-concerns, og god endringsevne.

    Twitter logo

    tlheen